Vedtekter

Her ligger vedtektene for Sandsvær Barnehage.