Hvem er vi?

Sandsvær barnehage er en privat barnehage som ligger litt utenfor kongsberg. Her hos oss har vi barn fra 0-6 år. Vi har to avdelinger en små barns avdeling (Stabburet) 0-2 år, og en storebarnsavdeling (Låven) 3-6 år. 

Vi er en foreldreeid andelsbarnehage, som vil si at når barna begynner i barnehagen, betaler foreldrene inn en andel som gjør at de er med på å eie barnehagen mens deres barn går her, og når barna slutter får foreldrene tilbake denne andelen. 

Åpningstidene er 06.45 - 16.45