Positivt barnehagemiljø

Barnehagen jobber aktivt mot mobbing i barnehagen.

I vår barnehage fokuserer vi på tilstedeværelse, godt samspill og konfliktløsing for å skape et godt barnehagemiljø for alle. 

Vi har fokus på voksenrollen, da det er vi voksne som legger grunnlaget for en trygg og god oppvekst med tydelige og gode rammer for barnet.

Men hvordan være en tydelig voksen?
En voksen som evner å sette grenser for seg selv og andre på en varm og tydelig måte, vil virke forebyggende mot mobbing og annen negativ sosial atferd.
Barna trenger tydelige grenser for å vite hva som er greit og ikke, både i forhold til andre, og i forhold til seg selv.
En tydelig voksen vil også vise barna at de selv må være tydelige og å tørre å si fra, på en ordentlig måte, når ting ikke er greit. 

Vi er der for barna!

Kongsberg Kommune har laget en egen nettside som har fokus på at barna skal ha et positivt barnehagemiljø. På denne siden kan både foreldre, ansatte og andre interesserte se hvordan kommunen og de ulike barnehagene i Kongsberg jobber for et positivt barnehagemiljø, og mot mobbing.

Ta en titt, og jobb sammen med oss for å skape et positivt barnehagemiljø!

Positivt Barnehagemiljø i Kongsberg Kommune